hinh_nganh_o to

Ngành: Bảo trì và sửa chữa ô tô:

Mã ngành: 42510225

Đối tượng, thời gian đào tạo:

 – Tốt nghiệp THPT học 2 năm.

– Đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp: học 2 năm 3 tháng.

– Tốt nghiệp THCS (lớp 9): học 3 năm 6 tháng.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức:

– Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại động cơ đốt trong hiện đang được sử dụng trên xe ôtô, kết cấu và hoạt động của xe ô tô và các hệ thống trên xe ôtô, cũng như kiến thức về an toàn trong nghề nghiệp, các kiến thức xã hội, pháp luật.

Về kỹ năng:

– Lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu kỹ thuật, thông số sửa chữa, lắp ráp.

– Thực hiện được các công việc trong công nghệ lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô.

– Sử dụng, vận hành thành thạo và an toàn các trang thiết bị đo kiểm trong chuyên ngành ô tô.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trở thành kỹ thuật viên về bảo trì và sửa chữa ô tô, đảm nhận các công việc kỹ thuật tại các cơ sở lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô, các cơ sở sản xuất và kinh doanh về ô tô và có thể học nâng cao kiến thức ở bậc Cao đẳng, Đại học.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat