hinh_nganh_co khi

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí:

Mã ngành: 42510201

Đối tượng, thời gian đào tạo:

 – Tốt nghiệp THPT học 2 năm.

– Đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp: học 2 năm 3 tháng.

– Tốt nghiệp THCS (lớp 9): học 3 năm 6 tháng.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức:

– Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về an toàn và môi trường công nghiệp, quản lý sản xuất, vật liệu cơ khí, cơ kỹ thuật, chi tiết máy, máy công cụ, công nghệ chế tạo máy, công nghệ CAD/CAM – CNC .

– Trình bày được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các chi tiết cơ khí.

– Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá, thực hiện các công việc liên quan tới công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Về kỹ năng:

– Vận hành được các thiết bị cơ khí thông dụng đến các máy CNC.

– Thiết kế được các chi tiết máy ở mức độ đơn giản.

– Lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết và lắp ráp được nhóm, bộ phận các thiết bị cơ khí.

– Triển khai kế hoạch, điều hành một tổ sản xuất

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trở thành kỹ thuật viên có đủ trình độ kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển, có thể thực hiện được nhiệm vụ của một kỹ thuật viên trung cấp, vận hành được các thiết bị cơ khí, chế tạo chi tiết máy, làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí và có thể học nâng cao kiến thức ở bậc Cao đẳng, Đại học.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat