Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông:

Mã ngành: 42510318

Đối tượng, thời gian đào tạo:

 – Tốt nghiệp THPT học 2 năm.

– Đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp: học 2 năm 3 tháng.

– Tốt nghiệp THCS (lớp 9): học 3 năm 6 tháng.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức:

– Trình bày được những nội dung cơ bản về lý thuyết mạch điện – điện tử, linh kiện điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, đo lường và thiết bị đo, điện tử số, tổ chức sản xuất và an toàn lao động.

– Trình bày và áp dụng được các phương pháp kiểm tra, đánh giá các dạng sai hỏng của các thiết bị điện tử viễn thông theo chuyên ngành được đào tạo.

– Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các trình độ cao hơn của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.

Về kỹ năng:

– Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp ráp và hướng dẫn kỹ thuật cho các bộ phận lắp ráp điện tử viễn thông.

– Lắp ráp, đo, hàn, thao tác trên linh kiện và thiết bị điện tử viễn thông.

– Phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống sai, hỏng đơn giản trong lĩnh vực điện tử viễn thông.

– Lắp đặt, kiểm tra, vận hành các thiết bị điện tử viễn thông theo chuyên ngành được đào tạo.

– Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa; tham gia cải tiến, nâng cấp các thiết bị, hệ thống  điện tử  viễn thông cùng với kỹ sư.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trở thành kỹ thuật viên trung cấp về  công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông với vai trò là kỹ thuật viên hoặc quản lý kỹ thuật, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat