du lịch - lữ hành

Ngành: HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Mã ngành: 5810103

Đối tượng, thời gian đào tạo:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương học 1.5 năm
  • Tốt nghiệp THCS học 2.0 năm

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức:

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, lưu trú, địa lý và lịch sử, di tích danh thắng, lễ hội tôn giáo.

– Trình bày được các kiến thức về hoạt động kinh doanh lữ hành, quy trình nghiệp vụ lữ hành.

– Phân tích được nhu cầu khách hàng, tài nguyên du lịch,các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan: lưu trú, vận chuyển, các dịch vụ bổ sung…

– Phân tích được các công việc của người hướng dẫn viên.

            Về kỹ năng:

– Thiết kế được chương trình du lịch.

– Tổ chức thực hiện được các chương trình du lịch.

– Thuyết minh được tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông.

– Thực hiện được các thao tác nghiệp vụ trong thanh toán, giao dịch, hướng dẫn, đặt dịch vụ, tư vấn cho khách.

– Giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình tác nghiệp.

            Về thái độ:

– Có thái độ giao tiếp đúng đắn, chuẩn mực, tác phong công nghiệp. Xử lý nhanh nhẹn các tính huống phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác có liên quan

– Chấp hành Luật pháp, tôn trọng khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp, lịch sự với đối tác.

– Trung thực, uy tín và có tính kỷ luật cao.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm được các vị trí công việc như nhân viên thị trường, nhân viên sales tour, nhân viên điều hành chương trình du lịch, hướng dẫn viên nội địa, thuyết minh viên tại điểm du lịch.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat