sư phạm mầm nonNgành SƯ PHẠM MẦM NON

Mã ngành: 42140201

Đối tượng, thời gian đào tạo:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương học: 2 năm.
  • Đã học xong chương trình Lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp học: 2 năm 3 tháng.
  • Tốt nghiệp THCS học: 3 năm 6 tháng

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức:

      Xác định được vai trò, quyền hạn, yêu cầu đối với người làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

– Hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương đề vận dụng vào thực tiễn giáo dục mầm non.

– Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục để phát triển tâm lý trẻ em ở các độ tuổi khác nhau.

– Biết áp dụng kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mần non với các độ tuổi và đặc điểm tâm sinh lý khác nhau.

Về kỹ năng:

– Thiết kế các họat động giáo dục tuần, tháng; xây dựng môi trường giáo dục; lựa chọn hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục-dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

– Định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế. Quản l‎ý hoạt động nhóm, lớp trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tuổi mầm non.

– Tuyên truyền những kiến thức khoa học trong nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, vận động xã hội hóa giáo dục mầm non.

Về thái độ:

– Có nhận thức đúng đắn về giáo dục mầm non, ‎tinh thần trách nhiệm, ‎ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề, yêu trẻ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

– Hợp tác và giao tiếp tốt với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục.

Người học tốt nghiệp chương trình này trở thành:

  • Giáo viên Sư phạm Mầm non trình độ Trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục mầm non
  • Tham gia vào hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non
  • Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện tay nghề.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat