hình_nganh_tai chinh ngan hang

Ngành: Tài chính ngân hàng:

Mã ngành: 42340201

 

Đối tượng, thời gian đào tạo:

– Tốt nghiệp THPT học 2 năm.

– Đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp: học 2 năm 3 tháng.

– Tốt nghiệp THCS (lớp 9): học 3 năm 6 tháng.

 

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức:

– Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế xã hội, tài chính tiền tệ ngân hàng, thẩm định tín dụng trong việc thực hiện công việc được giao.

– Có khả năng tiếp cận tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực tài chính ngân hàng,bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế có thể vận dụng những kiến thức lý luận vào điều kiện thực tế ởViệt Nam.

– Có thể giúp giám đốc tài chính trong côngtác điều hành nghiệp vụ chuyên môn.

Về kỹ năng

– Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý tài chính ngân hàng.

– Phân tích được tình hìnhkinh tế tài chính doanh nghiệp.

– Lập và thẩm định tín dụng,thẩm định dự án đầu tư.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, có đủ kiến thức và khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinhtến ói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng với nhiệm vụ của nhânviên kế toán,nhân viên tín dụng, nhân viên phân tích chứng khoán, phân tích tài chính…tại các ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và có thể học nâng cao kiến thức ở bậc Cao đẳng, Đại học.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat