tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp1

Ngành: TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Mã ngành: 5810402

Đối tượng, thời gian đào tạo:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương học 1.5 năm
  • Tốt nghiệp THCS học 2.0 năm

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

           Về kiến thức:

–  Biết những qui định về quản trị tổ chức hoạt động kinh tế.

–  Hiểu và vận dụng các nguyên tắc giao tiếp trong công sở.

–  Mở rộng tầm hiểu biết về phương diện thẩm mỹ, biết cách cảm thụ, đánh giá sáng tạo của cái đẹp.

–  Hiểu cấu tạo và hoạt động cơ thể động thực vật; tính chất của hương liệu trong công nghệ mỹ phẩm.

–  Hiểu và vận dụng kiến thức chế tạo một số mỹ phẩm thông dụng. Có thể tư vấn sử dụng mỹ phẩm. Vận dụng qui trình tự trang điểm và trang điểm cho người khác, qui trình thiết kế tạo mẫu tóc, qui trình  săn sóc da mặt và chăm sóc móng tay chân.

– Biết vận dụng kiến thức an toàn lao động, an toàn điện, các biện pháp bảo hộ lao động trong công việc.

            Về kỹ năng

– Sử dụng thành thạo thiết bị chuyên ngành

– Thực hiện thành thạo các kỹ thuật tổng hợp liên quan đến chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ, bao gồm:

– Thiết kế các kiểu tóc thời trang và ấn tượng theo chủ đề hoặc sở thích

– Thực hiện thành thạo qui trình săn sóc da và tóc

– Thực hiện thành thạo và hoàn chỉnh qui trình chăm sóc móng tay và chân

– Thực hiện thành thạo các bước tự trang điểm, trang điểm cho người khác và hóa trang

– Có khả năng chế tạo một số mỹ phẩm, hương liệu thông dụng

– Thành thạo động tác thể dục thẩm mỹ

             Về thái độ:

– Yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập để nâng cao trình độ. Có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp và có khả năng làm việc theo nhóm. Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo trong công việc, có tác phong công nghiệp, từng bước hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp. Có thể đảm nhận các công việc:

– Nhân viên phục vụ trong các trung tâm, tạo mẫu, thẩm mỹ,

– Nhân viên các công ty kinh doanh mỹ phẩm, thiết bị phục vụ ngành thẩm mỹ.

Có thể tự làm kinh tế gia đình

– Tham gia vào dây chuyền sản xuất mỹ phẩm hoặc tư vấn sử dụng mỹ phẩm của công ty sản xuất mỹ phẩm.

– Có kiến thức, kỹ năng cơ bản để học tập chuyên sâu lĩnh vực khoa học nội trợ hoặc thẩm mỹ.

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh !

Show chat